TERMENI ȘI CONDIŢII

Ultima actualizare: 15.03.2023

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui website -www.ultraestetic.ro

 

Scopul Website-ului este de prezentare și promovare a serviciilor de mentenanță și întreținere site-uri WordPress, prestate de Ima Estetic Line SRL şi de contractare, prin intermediul Website-ului, cu potențialii clienți interesați de aceste servicii.

 

Vă rugăm să citiţi prezenții Termeni și Condiții, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate înainte de a utiliza Website-ul. Prin accesarea și utilizarea Website-ului, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al acestor documente și vă asumați angajamentul de a le respecta.

 

  1. CINE SUNTEM NOI

 

Ima Estetic Line SRL, (în continuare ,,Societatea’’ sau ,,Noi’’).

 

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului: Str Dr. Zaharia Petrescu 7, sector 5, Bucuresti

Adresă de e-mail: info@ultraestetic.ro

Nr. de tel.: +(40) 720 790 098

 

  1. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

 

Societatea este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutul Website-ului, inclusiv, fără a se limita la: articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

 

Vizitatorii Website-ului pot accesa, descărca şi tipări materialele publicate pe Website, în mod gratuit, exclusiv pentru uz personal şi doar în scop necomercial. Ca urmare a realizării oricăreia dintre aceste acțiuni, vizitatorilor Website-ului nu li se transmite sau recunoște nici un drept, titlu sau nu li se garantează nici un interes legitim cu privire la materialele publicate pe Website. – de confirmat, dacă este cazul (ne referim la posibilitatea de a publica în viitor pe Website, materiale proprii sau preluate, pe subiecte de actualitate în domeniul în care activați, care au rol de promovare a Societății și care determină creșterea vizibilității Societății în mediul online)

 

Nicio secțiune din conținutul Website-ului asupra căreia Ima Estetic Line SRL are un drept de proprietate intelectuală nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă, în nici un scop sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Societății. Prin urmare, vizitatorii Website-ului declară că, prin simpla utilizare a Website-ului înțeleg și consimt să nu copieze, modifice, vândă, distribuie, transmită, afișeze, reproducă, publice sau să nu creeze lucrări/opere/derivate pe baza informațiilor publicate pe Website.

 

  1. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

 

Prin utilizarea Website-ului vă obligaţi:

  1. Să nu efectuaţi vreo solicitare sau comandă falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de solicitare sau comandă, avem dreptul să nu răspundem acesteia şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente.
  2. Să ne furnizaţi nume și prenume, o adresă de e-mail şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să răspundem solicitării sau să dăm curs comenzii dvs.

 

Prin utilizarea Website-ului în orice mod și scop, declarați că îndepliniți condițiile prevăzute de lege, respectiv că aveți capacitate de exercițiu pentru încheierea de acte juridice care nasc în sarcina dvs. obligațiile prevăzute în Termeni și condiții, Politica de confidențialitate și Politica de cookies-uri.

 

Simpla utilizare a Website-ului și/sau transmiterea unei solicitări sau comenzi prin formularul de contact, respectiv de comandă, și răspunsul la această solicitare sau comandă nu obligă Ima Estetic Line SRL în nici un fel față de vizitator/potențialul Client, respectiv nu reprezintă încheierea unui contract între Societate și vizitator/potențialul Client.

 

Prin intermediul Website-ului, Ima Estetic Line SRL invită vizitatorul Website-ului, respectiv potențialul client la contractarea serviciilor prestate de aceasta. Vizitatorul, respectiv potențialul client va contacta Ima Estetic Line SRL (completând Formularul de Contact sau de Comandă ori utilizând oricare din datele de contact publicate pe Website și prevăzute la pct. 1 din prezenții Termeni și condiții) în scopul negocierilor și încheierii unui contract de prestări servicii în acest sens. În respectivul contract vor fi stabilite toate elementele esențiale încheierii acestuia conform legii, dar și cele specifice, spre exemplu: obligațiile și drepturile Părților, prețul serviciilor contractate, garanții, răspundere etc.

 

  1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

Ima Estetic Line SRL nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de daune pe care vizitatorul Website-ului, potențialul Client sau oricare alt terț le poate suferi ca urmarea a utilizării Website-ului în orice mod sau scop sau ca rezultat al îndeplinirii conforme de către Ima Estetic Line SRL a oricăreia din obligațiile legale și/sau contractuale care îi revin.

 

Vizitatorul va utiliza serviciile oferite prin intermediul Website-ului în totalitate pe propria răspundere. Acesta este răspunzător pentru păstrarea confidențialității asupra informațiilor transferate/primite prin intermediul Website-ului și pentru prelucrarea acestora în conformitate cu dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

Informațiile de orice tip prezentate prin intermediul Website-ului sunt furnizate de către Societate în forma și conținutul în care au fost primite sau preluate, fără modificări. Societatea nu garantează și nu își asumă răspunderea cu privire la corectitudinea, acuratețea sau actualitatea nici uneia dintre aceste informații. – de confirmat, dacă este cazul (ne referim la materialele publicate pe Website în scop informativ și de promovare, preluate din alte surse sau care conțin informații preluate din alte surse)

 

  1. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA TERMENII ȘI CONDIȚIILE

 

Avem dreptul de a revizui şi modifica Termenii și Condițiile în mod ocazional și discreționar.

Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Condițiile, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate, întrucât aplicabilă va fi varianta actualizată a acestora, în vigoare la momentul utilizării Website-ului.

 

  1. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

 

Utilizarea Website-ului şi încheierea, executarea și încetarea contractelor încheiate cu Ima Estetic Line SRL prin intermediul Website-ului vor fi guvernate de legislaţia română.

 

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Website-ului sau cu încheierea, executarea și încetarea acestor contracte se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 

  1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Ima Estetic Line SRL are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’) și a legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

Pentru a cunoaște mai mult detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate și Politica de cookies-uri.

 

De asemenea pentru orice întrebări sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa de email: info@ultraestetic.ro.

[pluginops_popup_form template_id='11421' entranceanimation='' exitanimation='']
Meniu
× Whatsapp